Bli medlem i FSN 2018

Finlandssvenska nationen vid Umeå universitet (FSN) grundades den 6 november 1994. FSN:s huvudsakliga syfte är att ena finlandssvenska studenter i Umeå och erbjuda aktiviteter och samvaro med finlandssvensk anknytning.

Medlemsavgift

FSN har en medlemsavgift på 100 kronor.
För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in 100 kronor till föreningens Plusgiro: 6015716-1

Ange ditt fulla namn och födelseår som meddelande.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2018. Du ansluts också till Sverigefinska Ungdomsförbundet.