Bli medlem i FSN 2019

Finlandssvenska nationen vid Umeå universitet (FSN) grundades den 6 november 1994. FSN:s huvudsakliga syfte är att ena finlandssvenska studenter i Umeå och erbjuda aktiviteter och samvaro med finlandssvensk anknytning.

Information om medlemsavgift

Finlandssvenska Nationen i Umeå har en medlemsavgift på 100 kr. För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in 100 kr till föreningens plusgiro: 6015716-1. Ange ditt fulla namn och födelseår som meddelande.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Sverigefinska ungdomsförbundet.