Bli medlem i Finnlust 2017

Finnlust har inte skrivit någon presentation ännu.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2017. Du ansluts också till Sverigefinska Ungdomsförbundet.