Bli medlem i Sverigefinska ungdomsförbundet 2019

Sverigefinska Ungdomsförbundet vill uppnå ett samhälle där sverigefinska barn och unga kan behålla och utveckla sitt språk, kultur och identitet. Detta gör vi genom att stötta unga sverigefinnars organisering på sina villkor och genom att vara barn och ungas röst i den förda minoritetspolitiken.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Sverigefinska ungdomsförbundet.